สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่
ท่องเที่ยว
ใกล้เคียง

สถานีรถไฟ3

– ห่างจากหัวหิน 20 กิโลเมตร
– ห่างจากเขื่อนปราณบุรี 20 กิโลเมตร
– ห่างจากอุทยานราชภักดิ์ 12 กิโลเมตร

– ห่างจากวนอุทยานปราณุรี 10 กิโลเมตร
– 
ห่างจากเขากะโหลก 9.8 กิโลเมตร
– ห่างจากปากน้ำปราณ 6.2 กิโลเมตร
– ห่างจากถนนคนเดินปราณบุรี 1.6 กิโลเมตร

3palmtree